Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή ονομασίας των ΔΕΑ της 2021 Ε’ ΕΣΣΟ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 04 Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), την τελετή αποφοίτησης των Δοκίμων Εφέδρων Αξιωματικών της 2021 Ε΄ ΕΣΣΟ.

Το σύνολο των εκπαιδευομένων ονομάστηκαν Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί Πεζικού, Ειδικών Δυνάμεων και Οικονομικού, οι οποίοι θα στελεχώσουν Μονάδες και Υπηρεσίες του Στρατού Ξηράς.

Την παραπάνω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι όλων των φορέων της πόλης καθώς και οι γονείς των  ονομαζόμενων ΔΕΑ.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.