Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού (Σ.Ε.Α.Π)

Τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της ΣΕΑΠ.

Η Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού πραγματοποίησε στις 22 Μαρτίου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00, στο Στρατόπεδο «ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ» (έδρα της Σχολής), την τελετή παράδοσης – παραλαβής Διοικήσεως της ΣΕΑΠ από τον Υποστράτηγο Βασίλειο Βασιλειάδη στον Ταξίαρχο κ. Στέφανο Σίμο.

Την παραπάνω τελετή τίμησαν με την παρουσία τους εκπρόσωποι στρατιωτικών, πολιτικών και τοπικών αρχών, εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας του Νομού καθώς και το σύνολο του στρατιωτικού και πολιτικού προσωπικού της Σχολής.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε τηρώντας όλους τους κανόνες πρόληψης εξάπλωσης του κορωνοϊού covid-19.